SCENIA BAY NHA TRANG

SCENIA BAY NHA TRANG

SCENIA BAY NHA TRANG

SCENIA BAY NHA TRANG

>Khách hàng: Công Ty Group GSA Việt Nam
>Vị trí căn hộ: Trần Phú, Tp Nha Trang.
>Diện tích: 1200m2 bao gồm phu phức hợp trung tâm thương mại, căn hộ Codotel và Khách Sạn.
>Hạng mục công trình: Diễn họa 3D phần kiến trúc và nội thất cho toàn khu.

SCENIA BAY NHA TRANG

SCENIA BAY NHA TRANG

SCENIA BAY NHA TRANG

Chat Messenger
Hotline: 07777 08877

LỜI CẢM ƠN

LIFECONCEPT

Cảm ơn quý khách đã để lại thông tin.
Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất