SON TRA RESORT

SON TRA RESORT

SON TRA RESORT

SON TRA RESORT

>Khách hàng: Tập Đoàn HTT GROUP
>Vị trí căn hộ: Bán đảo Sơn Trà, Tp Đà Nẵng
>Diện tích: 5 ha 
>Hạng mục công trình: Diễn họa 3D phần kiến trúc Bungalow.

SON TRA RESORT

SON TRA RESORT

SON TRA RESORT

Hotline: 0902900449