TAKALAU RESORT

TAKALAU RESORT

TAKALAU RESORT

TAKALAU RESORT

>Khách hàng: Công Ty ADA
>Vị trí căn hộ: Mũi Né, Tp Phan Thiết.
>Diện tích: 10ha.
>Hạng mục công trình: Diễn họa 3D phần kiến trúc Bungalow.

TAKALAU RESORT

TAKALAU RESORT

TAKALAU RESORT

Hotline: 0902900449