THE LEMAN APARTMENT

THE LEMAN APARTMENT

THE LEMAN APARTMENT

THE LEMAN APARTMENT

>Khách hàng: Tập Đoàn C.T Group
>Vị trí căn hộ: Trương Định, Tp HCM
>Diện tích: 850m2
>Hạng mục công trình: Diễn họa 3D phần kiến trúc kiến trúc và nội thất.

THE LEMAN APARTMENT

THE LEMAN APARTMENT

THE LEMAN APARTMENT

Hotline: 0902900449