UNIS SCHOOL HA NOI

UNIS SCHOOL HA NOI

UNIS SCHOOL HA NOI

UNIS SCHOOL HA NOI

>Khách hàng: Công Ty Group GSA Việt Nam
>Vị trí căn hộ: Tp Hà Nội.
>Diện tích: 10 ha bao gồm phu phức hợp Trường Cấp I, Cấp II, Cấp III, Khu thể thao....
>Hạng mục công trình: Diễn họa 3D phần kiến trúc cho toàn khu.

UNIS SCHOOL HA NOI

UNIS SCHOOL HA NOI

UNIS SCHOOL HA NOI

Hotline: 0902900449